موسسه حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد
وکالت، مشاوره حقوقی، قراردادهای حقوقی، امور گمرکی، داوری، وصول مطالبات، آموزش و پژوهش
قالب وبلاگ
کاتولوگ مؤسسه

موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد ، از مهرماه سال 1379 فعالیت خود را در قالب دفتر حقوقی دادآفرینان با ارائه خدمات حقوقی آغاز کرد. این خدمات حقوقی تا سال 1386، مشتمل بر وکالت، مشاوره حقوقی، داوری،‌ وصول مطالبات و پاره ای دیگر از خدمات حقوقی بود که به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می شد.

به دنبال استقبال مخاطبین محترم این موسسه و ضرورت ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات حقوقی و تمایل سازمانها و شرکتها به واگذاری امور حقوقی، ‌فعالیت گروه تحت عنوان موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد، تداوم پیدا کرد و با ثبت آن به شماره 21784 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران درسال 1386 شکل رسمی به خود گرفت.


هم اکنون این موسسه با کمک منابع انسانی متخصص اعم از حقوقدانان، اساتید دانشگاه و وکلای دادگستری، خدمات حقوقی متنوعی را به جامعه هدف ارائه می نماید.
ارتباط مستمر اعضاء موسسه حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد با محافل دانشگاهی از طریق تدریس، آموزش و پ‍ژوهش و برخورداری از نیروهای متخصص و توانمند با سابقه اجرایی در حوزه های میان رشته ای و وکلای دادگستری مبرز از مهم ترین وجوه تمایز این موسسه از سایر موسسات مشابه می باشد.

در حال حاضر تعداد شبکه همکار موسسه حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد، 54 نفر است که دارای تخصص در حوزه های حقوق خصوصی، حقوق عمومی،حقوق اقتصادی،حقوق بین الملل،حقوق تجارت بین الملل،حقوق جزا و جرم شناسی،حقوق محیط زیست و حقوق بشر بوده که در مقاطع تحصیلی دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد و کارشناسی می باشند. 


برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب بروید...

خدمات موسسه شامل پنج گروه اصلی و زیر گروه های مرتبط به شرح ذیل می باشد :


v        گروه وکالت :

 

1-      دعاوی املاک و اراضی


2-      شکایت دیوان عدالت اداری


3-      دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی


4-      دعاوی کیفری


5-      دعاوی خانوادگی


6-      مراجع شبه قضایی


7-      مراجع قضایی اختصاصی


8-      امور حسبی و موضوعات ارث

 

v        گروه مشاوره حقوقی و امور قراردادها :


مشاوره حقوقی


1-      حقوق سرمایه گذاری داخلی و بین المللی.


2-       قلمرو پیمانکاری ، ساخت و ساز و مسئولیت حرفه ای کارفرمایان، پیمانکاران و مهندسین و کارگران.


3-        قوانین و مقررات شهرداری، زمین شهری، اراضی شهری حسب نیاز مخاطبین.


4-        امور گمرکی، صادرات و واردات کالاهای مجاز با ملاحظه مقررات حقوق بازرگانی.


5-        سطوح مختلف مدیریتی به منظور آگاهی مدیران از آثار و مسئولیتهای حقوقی و کیفری اقدامات دوره مدیریت.


6-        خانواده، ازدواج، طلاق، نفقه، تعیین مهریه، حقوق و تکالیف زناشویی و معرفی داور.


7-        صدور اسناد تجاری، بروات، چک و نحوه واخواست و اجرای آنها.


8-        صنعت و معدن از مرحله تاسیس تا بهره برداری حسب نیاز مخاطبین.

9-        سطوح مختلف و در حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران عالی و اجرایی.


10-    بیمه های تجاری ( اشخاص ، اموال ، مسئولیت ) و بیمه تامین اجتماعی از قبیل از کارافتادگی، بازنشستگی، بیمه بیکاری.


11-    موضوعات مالیاتی و انجام امور مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی.


12-    تضمین های قراردادی و امکان تعدیل و یا تعیین نوع و نحوه اجرای آن.


13-    روابط کارگری و کارفرمایی و مشکلات مربوط به هیأت های حل اختلاف و تشخیص کارگر و کارفرما.


14-    ثبت شرکتهای تجاری ، تنظیم صورتجلسات مجامع عمومی ، تنظیم اساسنامه شرکتها ، تبدیل و انحلال شرکتها ، تصفیه و ورشکستگی.

 

  

امور قراردادها:


1-      شرکت در مذاکرات پیش قراردادی و تهیه پیش نویس قراردادهای طرفینی و چند طرفی در سطوح داخلی و بین المللی.


2-        تنظیم نهایی قراردادهای مختلف تجاری، مدنی، مشارکتی، عاملیت ، بانکی، اعتباری ، سرمایه گزاری و نظارت تخصصی بر اجرای آنها.


3-        تفسیر قراردادهای بین المللی با ملاحظه عرف و رویه های خاص حرفه ای حسب نیاز متقاضیان.


4-        استفاده از راهکارهای لازم جهت تعدیل قراردادها با ملاحظه شرایط متغیر اقتصادی و اجتماعی.

5-        تعیین قانون حاکم در قراردادهای بین المللی و مهارت در شناسایی حقوقی و قانونی طرفین قراردادها.


6-        ارائه خدمات نوین در زمینه قراردادهای خدماتی، بیمه ای و بازرگانی خارجی.


7-        ارائه خدمات مربوط به قراردادهای حقوق کار، مالیاتی، حقوق حمل و نقل دریایی ، هوایی و زمینی به صورت تخصصی.


8-        انعقاد و تنظیم قراردادهای حوزه نفت و انرژی و پتروشیمی در سطوح بالا دستی و پایین دستی.


9-        ارائه خدمات قراردادی مربوط به انتقال تکنولوژی و ساخت و بهره برداری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی.


10-    ارائه خدمات قراردادی مربوط به فاینانس، گشایش اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های بانکی و سایر قراردادهای اعتباری.

 

v        گروه داوری :


قبول داوری و حل و فصل اختلافات:

قبول داوری و حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت آمیز و با استفاده از شیوه های غیر قضائی توسط داوران و کارشناسان متخصص به تناسب نوع دعوی.


انتخاب و معرفی داور:

انتخاب و معرفی داور یا داوران متخصص و با تجربه به تناسب نوع وماهیت دعوی.


اجرای احکام داوری:

 اجرای احکام داوری صادره از مراجع داوری ، طرح و دفاع از دعاوی ابطال رای داور، اجرای آرای داوری داخلی و شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی.

 

v       گروه خدمات آموزشی و پژوهشی

 

1-      انجام طرح های تحقیقاتی در رشته های مختلف حقوقی به ویژه با تاکید بر مطالعات میان رشته ای در قالب کتاب ، جزوه و مقاله.


2-      انجام مطالعات پیرامون بررسی طرح ها و لوایح و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز متقاضیان.


3-       آسیب شناسی و تحلیل فرآیند ها و رفتارهای سازمانی با ملاحظه نوع ساختار و اهداف سازمان.


4-      انجام طرحهای مطالعاتی در زمینه تنقیح قوانین و مقررات در حوزه های تخصصی.


5-        انجام تحقیق و پژوهش در خصوص علل افزایش دعاوی حقوقی و کیفری سازمانها و نهادها و اشخاص حقوقی و ارائه راهکارهای عملی و کاربردی.


6-        انجام تحقیق و پژوهش در خصوص انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی و سرمایه گذاری های خارجی به ویژه در حوزه های بازرگانی، صنعت، نفت و انرژی.


7-        انجام تحقیق و پژوهش پیرامون پیامدهای حقوقی عملیات بانکی و آثار مطالبات معوق بر انباشت امور حقوقی و قضایی.

8-        انجام تحقیق و پژوهش در خصوص مباحث حقوق جزا و جرم شناسی با نگاه علت شناسی و پیشگیری از وقوع جرائم با تاکید بر مطالعات میدانی.


9-        انجام تحقیق و پژوهش در زمینه حقوق اسلامی و مبانی فقه با رویکرد تطبیقی و بومی سازی.


10-  امکان سنجی پروژه های حقوقی با رویکرد تجاری سازی طرح های مختلف مورد نیاز سازمانها و شرکتها و ارائه بهترین راهکارها با توجه به قوانین و مقررات داخلی و بین المللی.  


11-  ارائه خدمات تحقیق و توسعه در دفاتر حقوقی شرکت ها منطبق با آخرین دستاوردهای مدیریتی.


12-  ارائه خدمات تحلیل و ارزیابی حقوقی تولیدات فرهنگی و هنری.  

 

v       خدمات آموزشی و همایش ها


1-      تهیه بسته های آموزشی در حوزه های تخصصی حقوقی.


2-       ارائه خدمات آموزشی در رشته های جدید جهت ارتقاء سطح کیفی دانش بومی در داخل کشور و خارج کشور.


3-      برگزاری کارگاههای آموزشی حقوقی در محل موسسه یا خارج از آن جهت کارکنان و مدیران شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی در موضوعات مختلف حقوقی از جمله انعقاد قراردادها ، حقوق تجارت ( اسناد تجاری ، مقررات شرکتها ، ضمانت نامه های بانکی ، قراردادهای تجاری )، حقوق شهرداری و شهری ، حقوق بیمه ، حقوق کار و روابط کارگر و کارفرما ، حقوق مالیاتی و ...


4-      برگزاری و مدیریت همایش های تخصصی حقوقی با دعوت از اساتید و حقوقدانان برجسته ، سفارش مقاله ، داوری مقالات ، تهیه خلاصه مقالات و ...


5-      پذیرش سفارش تدوین و تالیف مقالات علمی پژوهشی جهت سمینارها و همایشهای حقوقی.

[ سه‌شنبه 12 بهمن‌ماه سال 1389 ] [ 11:38 ] [ موسسه حقوقی ایرانیان صاعد ]
.: Weblog Themes By WeblogIranian Saed Law Firm :.
اشتراک گذاری
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 7844


IranSkin go Up